sąd

sąd
sąd {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż I, D. -u, Mc. sądzie {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'instytucja ustanowiona prawem do rozstrzygania spraw spornych, orzekania o czyjeś winie lub niewinności i wymierzania kary; organ wymiaru sprawiedliwości': {{/stl_7}}{{stl_10}}Sąd rejonowy, wojewódzki. Sąd pracy. Sąd dla nieletnich. Apelacja do sądu. Akta archiwum sądu. Orzeczenie sądu. Stawiennictwo, zeznania w sądzie. Wygrać sprawę w sądzie. Skarga wpłynęła do sądu. Sprawa toczy się w sądzie.Wycofać sprawę{{/stl_10}}{{stl_10}} z sądu. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_8}}zwykle blm {{/stl_8}}{{stl_7}}'zespół osób sądzących; sędziowie': {{/stl_7}}{{stl_10}}Komplet składu sądu. Zasiadać w sądzie. Przewodniczyć sądowi. Sąd oddala powództwo, postanawia, orzeka, rozpatruje sprawę. Proszę wstać, sąd idzie! {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'rozprawa sądowa; proces, sądzenie': {{/stl_7}}{{stl_10}}Sąd nad mordercą. Zabity przez tłum bez sądu. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'budynek, w którym mieści się organ sprawiedliwości': {{/stl_7}}{{stl_10}}Sale sądu. Wyjść z sądu. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}5. {{/stl_12}}{{stl_7}}'opinia w jakiejś sprawie, pogląd na jakiś temat; zdanie, przekonanie, mniemanie': {{/stl_7}}{{stl_10}}Mądry, fałszywy, bezstronny, krzywdzący, mylny, niesłuszny, niesprawiedliwy, opaczny, optymistyczny, płytki, powierzchowny sąd. Sąd ogółu, opinii, publiczności. Sąd o sztuce, o polityce. Formułować jakiś sąd. Opierać na czymś swój sąd.{{/stl_10}}{{stl_10}} Wyrobić sobie sąd na jakiś temat.{{/stl_10}}{{stl_18}}ZOB. {{/stl_18}}{{stl_10}}ciągać {{/stl_10}}{{stl_8}}{kogoś} {{/stl_8}}{{stl_7}}po sądach [urzędach]; ciągać się po sądach; podawać – podać {{/stl_7}}{{stl_8}}{kogoś} {{/stl_8}}{{stl_7}}do sądu; stawać – stanąć [odpowiadać – odpowiedzieć] przed sądem; stawiać – postawić {{/stl_7}}{{stl_8}}{kogoś} {{/stl_8}}{{stl_7}}przed sądem; znaleźć (swój) epilog w sądzie {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • sad — W3S2 [sæd] adj comparative sadder superlative saddest ▬▬▬▬▬▬▬ 1¦(feeling unhappy)¦ 2¦(making you unhappy)¦ 3¦(not satisfactory)¦ 4¦(lonely)¦ 5¦(boring)¦ 6 sadder and/but wiser ▬▬▬▬▬▬▬ [: Old English; Origin …   Dictionary of contemporary English

 • Sad — (s[a^]d), a. [Compar. {Sadder} (s[a^]d d[ e]r); superl. {Saddest}.] [OE. sad sated, tired, satisfied, firm, steadfast, AS. s[ae]d satisfied, sated; akin to D. zat, OS. sad, G. satt, OHG. sat, Icel. sa[eth]r, saddr, Goth. sa[thorn]s, Lith. sotus,… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • sad — [ sæd ] adjective *** 1. ) feeling unhappy, especially because something bad has happened: Reading her letter made us all feel a little sad. sad about: I felt sad about leaving him, but I had no choice. feel/be sad for someone: I feel sad for all …   Usage of the words and phrases in modern English

 • Sad — ist: ein arabischer Buchstabe, siehe Sad (Arabischer Buchstabe) eine Sure des Koran, siehe Sad (Sure) der Name (ukrainisch Сад) einer Siedlung städtischen Typs in der Ukraine, Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Werchnjodniprowsk, siehe Sad… …   Deutsch Wikipedia

 • Sād — Sad in isolierter Form verbundene Formen ـص ـصـ صـ von rechts beidseitig nach links …   Deutsch Wikipedia

 • SAD — steht als Abkürzung für: Subacromiales Debridement Sammelauftragsdienst in der Schweiz Schmerz Angst Depression Schulamtsdirektor, ein Beamter der staatlichen Schulaufsicht im Höheren Dienst Landkreis Schwandorf als Kraftfahrzeugkennzeichen… …   Deutsch Wikipedia

 • sad — SAD, saduri, s.n. (înv.) Plantaţie de pomi fructiferi; livadă. ♦ Vie plantată de curând. ♦ Răsad. – Din sl. sadŭ. Trimis de ana zecheru, 13.09.2007. Sursa: DEX 98 SAD s. (înv.) pusoare. Trimis de siveco, 05.08.2004. Sursa: Sinonime SAD s. v.… …   Dicționar Român

 • Sad —  Pour l’article homophone, voir Saad. Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. SAD, sigle composé des trois lettres S, A et D, peut faire référence à : Safford Muni …   Wikipédia en Français

 • Sād — Ṣād ﺻﺎﺩ Ṣād Graphies Graphie {{{graphie}}} Capitale {{{capitale}}} Bas de casse …   Wikipédia en Français

 • Ṣād — ﺻﺎﺩ Ṣād Graphies Isolée ﺹ Initiale ﺻ Médiane ﺼ Finale ﺺ …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”